Banebooking/Klippekort Indendørs

Når du har booket en bane indendørs, skal du over til Touch skærmen ved Cafe Inside, for at tænde lyset på din reserverede bane. Dette for at sikre, at der ikke brænder lys, uden at nogen spiller.

Der er forskellige måder at købe og reservere indendørs baner på. På nær kontrakttimer og køb af  løse banetimer, så skal du altid henvende dig til kontoret på kontor@btsk.dk hvis du ønsker at købe disse produkter. Kontrakttimer kan du købe selv direkte i online booking og betalingssystemet via topmenu punktet Faste Banetider. Og løse banetimer køber du ved at klikke på den ønskede ledige banetid via topmenu punktet Banebooking.

Kontrakttime

Som medlem har du mulighed for at købe dig en fast bane i hele vintersæsonen. Denne betales medio august måned via klubbens online betalingssystem.  Kontrakttime prisen varierer fra spilledag og spilletidspunkt. Der betales x-antal kroner pr time x med antal spilleuger. Dette varierer mellem 33-34 uger afhængig af slutdatoer i april måned og jule og nytårs aften. Den som køber kontrakt timen vil være den hovedansvarlige spiller for banen. De andre medspillere skal også være medlemmer. Der skal sendes en liste til klubbens kontor over medspillere, i tilfælde af at medspillere ønsker at tilkøbe sig et Platin eller Guld kort. Køb af disse kort er betinget af, at man har eller er medspillere på en fast bane om vinteren.

Tidligere års kontrakt hovedansvarlige spiller  har fortrinsret til den samme banetid næste sæson.

Platinkort

Du kan kun købe Platinkort hvis du har eller er medspiller på en fast kontrakt time. Platinkort koster i sæson 2019-2020  kr. 1.785,- for en vintersæson og give platinkorts indehaveren ret til at booke gratis med 2 åbne bookinger 14 dage frem på alle ledige banetimer i indendørs sæsonen.

Guldkort

Du kan kun købe Guldkort hvis du har eller er medspiller på en fast kontrakt time. Guldkortet koster i sæson 2019-2020 kr. 1.260,- for en vintersæson og giver guldkort indehaveren ret til at booke 20 gratis banetimer uafhængig af spilledag og tidspunkt med en åben booking og 7 dage frem på alle ledige spilletidspunkter. Ubenyttede klip kan ikke refunderes eller genbruges næste sæson.

Klippekort

Du kan købe et 10-klippekort eller et 5-klippekort til henholdsvis kr. 890,- eller kr. 525,- (sæson 2019-2020) Klippekortet giver ret til at booke gratis henholdsvis 10/5 gange i vintersæsonen med en åben booking og 7 dage frem på alle ledige spilletidspunkter. Ubenyttede klip kan ikke refunderes eller genbruges næste sæson.

Platinkort-guldkort-klippekort

Kan bestilles ved at sende en mail til kontor@btsk.dk, og du modtager herefter en faktura til betaling online.