Flygtningetennis i Birkerød Tennisklub

Kære Medlemmer

Vores projekt ”Flygtningetennis ”har nu kørt siden november 2015 dvs det meste af en indendørs sæson og en hel udendørs sæson, så det er et godt tidspunk at evaluere på. Er det en succes? Kan noget gøres anderledes/bedre? Hvad siger medlemmerne? Hvad siger de frivillige trænere? Politikerne? Andre tennisklubber? Hvad siger flygtningene? Visioner?

Fra dag 1 har der været fuld opbakning fra direktion ( TW ) og bestyrelse, – meget vigtigt!. Da beslutningen om at give flygtninge i Rudersdal Kommune 1 års gratis kontingent var truffet, var næste opgave at få fat i flygtningene. Allerede her lå en udfordring! En annonce i Rudersdal Avis eller på RK` s hjemmeside var ikke nok. Her måtte jeg ud i samfundet og finde de personer, der havde kontakt med flygtningene . Gennem dem fik jeg kontakt til FrivilligCentret i Holte og Venligboerne i Rudersdal. I takt med stigningen i antallet af flygtninge i Kommunen kombineret med antallet af engagerede frivillige, der ville flygtningene det godt, var mødeaktiviteten /søndagsarrangementerne i FrivilligCentret steget. Det lykkedes mig på 1. møde her, at overtale 2 sagesløse syrere, Issam og Ayman til at prøve tennis. Det er primært syriske flygtninge , der er kommet til kommunen og tennis er ikke nogen stort sport i Syrien. Det er derimod bordtennis –Ping Pong!- og de fleste af vores flygtningemedlemmer er faktisk rigtig gode bordtennisspillere dvs i ok fysisk form, har boldøje og fornemmelse for at flytte sig for bolden m.v., så flere er efter få måneder blevet ret gode til tennis!
I løbet af de følgende måneder kom flere til dels overtalt af mig med hjælp fra de første medlemmer!- dels spredtes rygtet, at der skete noget sjovt ude på tennisanlægget. Nu var der en 10-12 medlemmer. Der blev spillet på 2-3 baner lørdag fra 10-12. Det var luksusmodellen dvs flygtningene blev hentet at os – flinke frivillige medlemmer som Jokum Kofod, Gunnar Hansen, Marianne Øllgård, , Liselotte Terp, Helle Boserup m. fl. ,som også på skift trænede/spillede med dem og sørgede for, at de havde nogle gode timer med tennis. Efter at have spillet hyggede vi med kaffe/sodavand og nogle ( det er blevet de fleste! ) gange med kage enten bagt/medbragt af flygtningene eller af os. DTF hørte om projektet og har lavet en meget fin video, som I måske allerede har set ,- den har ligget/ligger? på vore hjemmeside og i hvert fald på DTF`s hjemmeside. Frederiksborg Amtsavis har været flinke til at følge projektet med avisartikler og billeder.
Det store medlemsgennembrud kom efter RK` s Foreningsmesse den 21. maj , hvor foreninger i Kommunen var inviteret til at komme og fortælle, hvad de kunne/ville tilbyde flygtninge og hvor Kommuens flygtninge var inviteret til at se, hvad foreningerne tilbød. Forud for denne Messe var afholdt et inspirationsmøde, hvor bl.a. jeg og en fra Vedbæk fodbold var inviteret til at holde oplæg om vores respektive klubbers flygtningeprojekt. Vi havde til Foreningsmessen opstillet en minitennisbane i den ene ende af Kulturhuset, så alle, der ville, kunne prøve at slå med en ketcher til en skumbold! Jeg og et par af de unge syriske medlemmer spillede, mens Liselotte og min kone tegnede medlemskaber! Det var en stor succes og efter mødet var der nu i alt ca. 40 flygtningemedlemmer! Der er ca. 17 voksne heraf 5 kvinder/mødre og ca. 23 børn fra 3-16! I løbet af sommeren har vil måtte dele dem op i 2 hold,- de store drenge/mændene om lørdagen og mødre og børn om søndagen. Det har stillet store krav til de frivillige trænere/hjælpere,- 2-3 timer en af weekenddagene er meget. 2-3 timer begge dage er rigtig meget! Men vi har prøvet at fordele det mellem os efter bedste evne! Helt overordnet har projektet været/er en stor succes , hvis målestokken er om flygtningene hygger sig og har nogle dejlige timer. Og det gør de/har de!! For mig er det den afgørende målestok. Ingen tvivl om, at flygtningene ville være blevet bedre tennisspillere, hvis de havde haft professionel træning med færre spillere på hver bane, og tanken er da også, at på et tidspunkt skal den enkelte vælge selv at gå til (ene) træning/holdtræning, vælge selv at tegne en bane og spille med en kammerat – syrer eller dansker eller whatever, selv melde sig til træningshold og måske /forhåbentlig en dag spille på et turneringshold!
En del af projektet er, at de også skal lære at tale dansk! Al kommunikation foregår nu på dansk også træningsundervisning på banerne. Mange af dem kan for lidt dansk. De vil gerne lære og går på sprogskole, – men så snart de kommer hjem, taler de arabisk med hinanden også selvom jeg har sagt , at de skal sætte mindst 1 time af dagligt til at tale dansk indbyrdes!! Men hører de efter??!!
Vi taler så vidt muligt dansk efter tennis ,når der hygges og under transport frem og tilbage. Apropos transport skal de voksne nu selv finde ud til tennisbanerne, mens vi stadig henter mødre og børn!
Et dilemma her– skal vi risikere, at børn og mødre falder fra, hvis de selv skal finde derud eller skal de behandles på lige fod med danske medlemmer,- dem henter og bringer vi jo ikke!?! Der er delte meninger i trænerstaben, men vi forsøger nok med, at også mødre og børn selv må finde ud til anlægget ! Går det helt galt, kan vi tage kørselsarrangementet op igen. Vi har 2 venligboere, som det sidste ½ år har kørt vores flygtninge frem og tilbage. De har intet med tennis at gøre, så det er meget rørende!
For os trænere har det været skønt at konstatere, at der fra klubbens medlemmer kun har været rosende ord til projektet,- ingen sure miner om, at” de bruger for meget banekapacitet” eller lign. Tværtimod har flere meldt sig som ”hjælpetrænere” og mange har allerede afleveret deres gamle ketchere, så de fleste flygtningemedlemmer nu har deres egen ketcher. Det betyder rigtig meget for dem , at ”det er min egen ketcher”! Men ikke alle har fået deres egen ketcher. Har I gamle ketchere liggende, så please aflever dem til kontoret,- så får jeg dem til uddeling .
OG der er stadig brug for en kærlig tennisarm til træning/spil med flygtningene, når vi indendørs skal spille lørdage – børn og mødre fra 14-16 og de voksne fra 16-18! Er du frisk på at blive en del af flygtningetrænerteamet, så send mig en mail på Jesper_Tvermoes@Yahoo.dk eller en sms til 40356191! Du vil elske det! Både børnene og de voksne er utroligt positive og flinke. Blandt de voksne er en tandlæge, flere advokater, en tømrer, en kok. Hvis du også har mulighed for at skaffe et job til en flygtning, vil det være fantastisk,- ring eller skriv til mig. De vil alle meget gerne have et arbejde, men det er svært, særligt når de ikke er så stærke til dansk! Det er bl.a. her vi skal hjælpe dem med at blive bedre via deres medlemskab af tennisklubben og i øvrigt via medlemskab af andre sportsklubber/foreninger. Visionen er at sprede ideen med i en lokal klub/forening at tilbyde favorable medlemsvilkår til lokale flygtninge, og dermed – som støtte til de lokale politikere, der på dette felt har en stor og vanskelig opgave – bidrage til en hurtigere og sjovere integration,- og her vil Birkerød Tennisklub godt være fanebærer!
Så evaluering: Vores flygtningeprojekt har først og fremmest givet vores flygtningemedlemmer en god og positiv oplevelse. For de frivillige trænermedhjælpere har det været/er det dejligt at opleve, hvor glade flygtningene er for det vi gør, ligesom det er meget livsbekræftende at komme tæt på disse søde, fornuftige og helt almindelige mennesker , som har været udsat for ting , vi har svært ved at forestille os! Hertil kommer rosende omtale af Birkerød TK i DTF, i Kommunen – bl.a. fremhævede Jens Brun Birkerød TK´ s projekt på Folkemødet forleden, i dagspressen, P4 og ikke mindst blandt klubbens egne medlemmer og blandt vores tenniskolleger i HIK, Lyngby, Øresund m.fl. !
Jeg holder jer orienteret om udviklingen!

Jesper Tvermoes
Flygtningeambassadør i Birkerød TK