Fair Play

FAIR PLAY I BIRKERØD TENNISKLUB.

 

I Birkerød Tennisklub tror vi på, at den bedste udvikling sker, når vi fokuserer på processen frem for resultatet. For nogen kan det lyde lidt mærkeligt, at resultater skal betragtes som noget sekundært. Dem kan vi trøste med, at forskning indenfor området peger i retning af, at de bedste resultater faktisk paradoksalt nok opnås, netop når resultatet ikke er det primære! Hvorfor? Bla. fordi vi lærer hurtigere og bedre, når vi er glade og har det sjovt med det vi foretager os og fordi vi kan spille på samme måde som vi træner.

 

Vi ved godt, at det er nemmere sagt end gjort, men erfaringen fra tennis og mange andre sportsgrene fortæller, at spilleglæden fremmes og bevares bedst på denne måde. Det gør den, fordi vi har mulighed for at flytte på, hvad spilleren kan opleve som en frustrerende fiasko (f.eks. at tabe kampen) til en oplevelse af succes (at ens målsætninger blev opnået eller man fik bevæget sig i den rigtige retning). Frustrerende fiasko fordi man som spiller/træner måske netop havde arbejdet så hårdt på at komme så og så langt i en turnering, eller så langt op ad ranglisten, og så mødte man bare nogen, der havde arbejdet endnu hårdere eller bare ramte dagen! Det gør jo ikke ens anstrengelser mindre prisværdige!
Nøglen hertil er ganske simpel : Fokuser på om der er positiv bevægelse mod målsætninger den enkelte alene selv har indflydelse på og glem alt om at dømme dig selv (eller dit barn!) på områder udenfor egen kontrol. (Et par eksempler følger i tabellen nedenfor.)
Dette gælder selvsagt også på vores måde at agere overfor vores børns tennistræning, kampe etc, hvilket vi har forsøgt at afspejle i de anførte punkter på de følgende sider.

Fair play liste for forældre

Som tennisforældre i Birkerød Tennisklub støtter jeg op om mit barn. Det indebærer bl.a. at:

• Barnet skal have det sjovt med tennis.
• Jeg undlader at stille større krav til barnet, end det kan klare. Jeg skal tage hensyn til barnets køn, alder, færdigheder og udvikling.
• Leg, glæde og kreativitet fremmes ved, at barnet opfordres til at tage initiativ.
• En tennisspiller uddannes og udvikles på lang sigt og ikke i nuet.
• Jeg giver altid ros for god opførsel.
• Evt. synspunkter om barnets udvikling tages direkte med træneren og ikke med barnet.
• Kritik af træning tages med træneren og ikke offentligt.
• Jeg er rollemodel uden for banen.
• Jeg tænker over, hvad jeg taler om derhjemme. F.eks. spørger jeg om kampen var spændende og sjov, og ikke kun om resultatet.

Husk følgende når der spilles kamp:

• Hils på modstanderens forældre før kampen.
• Hep og klap gerne, men gør det på en positiv måde. Klap også af modstanderens gode bolde.
• Giv opmuntring i både med- og modgang. Giv ikke uberettiget kritik, men positiv og vejledende kritik.
• At coaching ikke er tilladt.
• Opmuntre til god og fair opførsel.
• Dommeren/spilleren dømmer selv. Man må ikke blande sig i dommene. Ved evt. problemer skal turneringsledelsen eller referee tilkaldes.
• Dine kommentarer kan høres inde på banen. Uanset hvad du siger, tænker og gør, så tager barnet det til sig.
• Husk at du også repræsenterer dit barns tennisklub.
• At det skal være tilladt at tabe. Du skal altid være en støtte.
• Kropssprog viser dine følelser. Hjælp dit barn ved at have en positiv attitude.
• Hvis man taber, så lykønsk modstanderen og ønsk held og lykke videre i turneringen.

Eksempel liste for forældre/spillere

Mindre god målsætning/Opførsel Overvej istedetfor
”Jeg vil rykke frem til plads X på ranglisten” Jeg vil træne disse tre konkrete områder af mit spil X minutter om ugen.
Jeg vil bruge X sek på bænken mellem sideskift på at gennemtænke hvad der sker i kampen og hvad jeg vil gøre.
Jeg vil spille Z kampe på en veltilrettelagt måde ifht. min træning.
”Jeg vil forbedre min serv så 60% af første serverne kommer ind” Jeg vil træne første serven 3 gange om ugen efter min normale træning.
Jeg vil træne min anden serv Y gange, så jeg ikke skal presse min førsteserv.
Jeg vil minde mig selv om at udføre serve ritualet under kampen på samme rolige måde som jeg plejer.
”Jeg bliver mega nervøs før og under kampen” Spiller: Dette skyldes at hjernen fokuserer på det overordnet resultat. Fokuser istedetfor KUN på at give alt hvad du kan på den enkelte bold.
Forældre: Dette skyldes højst sandsynligt at I (eller træneren/Kammeraterne) har fokus på hvor vigtigt det er at vinde netop denne kamp. Fjern istedetfor nerver ved at ”de-rate”. Døm på om barnet forsøger at gøre sit bedste og ikke om kampen vindes!
Klap og ros fra forældre under kampen I en opstartsfase anbefaler vi, at man forholder sig så neutralt som muligt. Det gælder om at fjerne en værdiladning og istedetfor være nøgtern observerende. Sat på spidsen vil det ikke at få klap og ros, når man er vant til det, vil let opfattes som negativt. Neutraliteten hjælper på sigt barnet til selv at fokusere på spillet, og hvad der fungerer eller ikke fungerer.
Ketcher kast Dette kontrolleres 100% af spilleren selv og dennes familie, og derfor bør denne altid have en målsætning om nul ketcherkast, fordi det er ren foræring til sin modstander.
Overvej som forældre/træner om årsagen til frustrationerne kan ligge et sted udenfor banen.
Forældre kommentarer til og under barnets træning. Dette er absolut bandlyst adfærd!. Det er alt afgørende at barnet har sin fulde fokus rettet på processen på banen sammen med træneren/kammeraterne og ikke forstyrres udefra, uanset hvor velment dette måtte være.

Træn istedet for den observerende neutrale adfærd, så er det også nemmere under kampen.
”Du spillede ok, men havde for mange dumme fejl” Det er gift at tilkendegive din egen smagsdom over spillet. Vær istedetfor neutral observerende, aftal evt. at føre statistik over spillets bolde, og videregive dem uden at værdilade.
Skælde sig selv ud under kampen, eller sin double makker (eller sit barn) Husk at kroppen/spilleren altid forsøger at gøre sit bedste under de givne betingelser!
Fokusere undervejs på de 20 gange det lykkedes at få bolden returneret og ikke den ene gang det evt. ikke lykkes, det gør at du nemmere kan lægge tabte bolde bag dig.