Turnerings guide

Turneringstennis
Dansk Tennisforbund (DTF) er Hovedforbund for de fleste tennisklubber i Danmark. Under DTF ligger unionerne:
SLTU (Sjællands tennisunion), KTU (Københavns Tennisunion), FTU (Fyns Tennisunion) og JTU (Jyllands Tennisunion.)
Som spiller i Birkerød Tennisklub kan du deltage i turneringer, som afvikles enten i DTF – eller i SLTU regi.
Hvis en spiller ønsker at deltage i individuelle turneringer skal spilleren have licens (gælder fra og med årgang U 12). Der kan deltages i enkelte turneringer uden licens eksempelvis SM (Sjællandsmesterskaberne).

Licens
Spillere skal søge om licens gennem den lokale klub. Der betales en årlig afgift til DTF afhængig af aldersgruppen. Ansøgningsskema til licens findes på www.tennis.dk under fanebladet ”Turnering”. Skemaet udfyldes med de påkrævede oplysninger, og afleveres til kontoret eller en træner, som sørger for at klubben skriver under og videre ekspedition til DTF. DTF opretter licens og det er den lokale klub som årligt sørger for fornyelse af licensen. Den enkelte spiller afholder selv udgiften til licens.

I løbet af året udbydes et større antal individuelle turneringer for alle aldersgrupper og på alle niveauer. Alle spillere er indplaceret i årgange:
U8, U10, U12, U14, U16, U 18 og senior.
Hvilken årgang den enkelte skal spille afgøres af fødselssåret og der skiftes årgang pr. 1. januar. Man spiller eksempelvis i U 12 indtil årsskifte til det år hvor man fylder 13 år osv.

Alle turneringer er inddelt i kategorier.
Kat. A : Nationale Mesterskaber
Kat. G: Grand Prix Serie- turneringer
Kat. 1: For de bedste spillere
Kat.2: Spillere i top 15/20 i rækken må ikke deltage
Kat.3: forbeholdt den nederste del af ranglisten (det er her du skal tilmelde dig hvis du er ny turneringsspiller.)

Turneringsoversigt
Alle individuelle turneringer kan findes i terminsoversigten på www.tennis.dk. Turneringer der afvikles i udendørssæsonen findes under fane navnet ”sommer Tour ” mens turneringer der afvikles i indendørssæsonen findes under fane navnet ”Vinter Tour”. I Turneringsoversigten er det angivet hvilken kategori der spilles i og hvor mange deltager der kan være i turneringen. Deltagelse i de enkelte turneringer sker på baggrund af den enkelte spillers ranglistepoint. Oplysninger om tilmeldingsfrist, turneringsarrangør, spillested og spilleperioder fremgår ligeledes af oversigten.

Ranglisten
Alle spillere fra U 12 og op og som har en aktiv licens indgår automatisk på DTF´s rangliste som opdateres flere gange om måneden. Man optjener point i individuelle turneringer på Sommer/Vinter Touren. Læs mere om point tildeling på www.tenis.dk under fanen Turnering-Ranglister-Pointltildeling. Under fanen ranglister kan du klikke på din årgang og se hvor mange point du har optjent og hvor du er placeret på ranglisten.

Tilmelding
Tilmelding til individuelle turneringer foregår via DTF´s onlinetilmelding på http://tilmelding.tennis.dk.
Det er vigtigt at tilmelding sker via onlinetilmeldingen og at tidsfristerne overholdes. Der vil kun undtagelsesvis være mulighed for at eftertilmelde.
Der kan kun deltage i 1 turnering pr. termin, men du kan tilmelde dig til op til 3 rækker i samme termin. Man kan ønske at tilmelde sig mere end 1 turnering i samme termin for at ”helgardere ” og dermed få større muligheder for at komme med i en turnering, men der kan altså ikke spilles mere end 1 turnering pr. termin. Systemet er indrettes således, at den turnering der sættes kryds ved først har første prioritet osv. Hver opmærksom på, at hvis du senere går ind og tilmelder til andre turneringer i den samme termin bliver den tidligere tilmelding overskrevet og dermed slettet. Du kan altid kontroller om spilleren er tilmeldt de relevante turneringer ved at klikke på turneringen i venstre side af oversigten, så skulle der gerne fremkomme en oversigt, som viser hvilke der spiller der p.t. er tilmeldt turneringen.
På Online tilmeldingen skal der indtastes licensnummer, telefonnummer og e-mail. Når tilmeldingsfristen er udløbet sender DTF en terminsoversigt til alle der har tilmeldt sig en turneringer og det vil fremgå heraf om du er kommet med i den ønskede turnering eller om du evt. står som reserve med mere.
Det er vigtig at være opmærksom på at hvis man har tilmeldt sig en turnering og er kommet ind i turneringen eller står som reserve hæfter man for betalingen også selv om der evt. sættes en betalende reserve ind i turneringen. Undgå derfor at ”overbooke” det kan hurtigt blive en dyr affære.

Lodtrækning og program
Ca. 1 uge før turneringsstart kan lodtrækning og spilleprogram findes på www.tennis.dk/turneringsprogram.aspx . Mange klubber sender mail ud til deltagerne med oplysning om hvordan der skal betales for deltagelse samt giver oplysninger af mere praktisk karakter.
OBS: Hvis en turnering afvikles i SLTU regi (tilmelding foregår stadig via DTF´s Online tilmelding) sender SLTU et girokort ud med en ofte ganske kort betalingsfrist – typisk er fristen onsdag før turneringen afvikles. Hvis denne betalingsfrist overskrides eller i måske helt glemmer at betale, kan spilleren ikke deltage i turneringer før den forfaldne regning er betalt og spilleren vil få karantæne til næste turnering og vil blive taget ud at et evt. allerede offentliggjort turneringsprogram. SLTU håndhæver betalingsfristen meget konsekvent og det hjælper ikke at ringe og beklage eller undskyldes sig
Til andre turneringen kan der typisk betales kontant på spillestedet. Turneringsgebyret ligger på mellem 200-300 kr. alt efter hvilken kategori der spilles i og alt efter om der spilles med bonusrunde.

Påklædning
DTF´s beklædningsreglement skal overholdes. Det vil sige alle spillere skal til enhver tid være iklædt passende og almindeligt accepteret tennistøj, som f.eks. t-shirt, polo-shirt, shorts, tennisnederdel og tennissko. Vær opmærksom på, at der skal benyttes rene sko ved indendørsturneringer.

Afvikling af kampe
I langt de fleste kampe dømmer spillerne selv på hver sin banehalvdel. I langt de fleste kampe er der ingen problemer men gør dit bedste og vær fair. Husk at sige klart og tydeligt OUT , når bolden er ude. Er du i tvivl om hvorvidt en bold er ude eller inde så er bolden inde.
Er der problemer med afvikling af kampen så tilkald turneringsarrangøren eller referee inden problemerne bliver for store.

Coaching
På banen er spilleren alene og må ikke under kampen modtage råd fra forældre, trænere eller andre udenfor banen. Der må klappes moderat osv. Med coaching er ikke tilladt i nogen form. Modtager en spiller coaching under kampen kan spillerne diskvalificeres . Forældre må ligeledes ikke blande sig i kampen herunder i diskussioner om hvorvidt en bold er inde eller ude. Forældre indblanding og dårlig opførsel i øvrigt kan medføre bortvisning fra turneringen og indberetning til DTF. Husk at man ikke i det lange løb kan vinde kampe ved at dømme forkert- i alle mesterskaber afvikles finale kampe under medvirken af dommere så fairplay fra starten vil også være det som bringer dig længst i det lange løb.

Afbud
Det er ikke muligt at melde afbud via DTF´s onlinetilmelding. Afbud før tilmeldingsfristens udløb skal ske skriftligt til DTF. Afbud efter tilmeldingsfristens udløb skal sendes skriftligt til turneringsarrangøren. Afbud senere end 48 timer for turneringsstart betragtes som for sent afbud. For sene afbud og eller udeblivelse uden afbud kan udløse karantænepoint.

Opførsel
Spillere skal fremvise god opførsel både på og uden for banen. Lad være med at råbe, komme med nedværdigende bemærkninger eller attituder eller skyde bolde efter modstanderen. Smid ikke din ketcher og bank den heller ikke ind i inventar eller ned i banen- lige meget hvor skidt det går. Hvis du opfører dig dårligt risikerer du at få en advarsel.