Visioner

STRATEGIPLAN 2013-2018

Arbejdet med udarbejdelse af ny Strategiplan – til afløsning af Strategi 2010 – blev påbegyndt primo 2012. Bestyrelsen nedsatte et Strategiudvalg bestående af formand, næstformand og 2 udvalgsformænd. Udvalget kom med et oplæg til bestyrelsen i sensommeren 2012. Bestyrelsen drøftede oplægget ,men enedes om at udsætte debatten indtil vores ny klubdirektør, Thomas Wahl, som vi var i forhandlinger var tiltrådt den 1.januar 2013. I foråret 2013 blev strategidebatten genoptaget. Klaus N. Jacobsen, der er aktiv tennisspiller i klubben og strategikonsulent, blev tilknyttet projektet som facilitator. Den 31/4-2013 afholdtes en Strategi – Workshop, som alle klubbens medlemmer, herunder udvalgsmedlemmer var inviteret til at deltage i. På grundlag af input/diskussion på dette møde udarbejdedes et revideret oplæg, som efter drøftelse i bestyrelsen blev forelagt de enkelte Udvalg for kommentarer. Nyt udkast blev , med de fremkomne kommentarer indarbejdet, drøftet på bestyrelsesmøde den 8.oktober 2013, og her endeligt vedtaget af bestyrelsen med forbehold for sproglige rettelser/tilpasninger.

Ovennævnte Strategiplan 2013-2018 betyder ikke, at alt er låst fast de næste 5 år! Planen er en proces, der løbende udvikler sig og tilpasses realiteterne. Medlemmer, der har gode ideer/tanker m.v. må endelig komme frem med dem overfor bestyrelsen, så de kan blive en del af processen.

På bestyrelsens vegne

Jesper Tvermoes

Formand

Strategiplan 2013-2018 for Birkerød TK