Generalforsamling i Birkerød TK tirsdag den 20. marts kl. 19 marts 1, 2018

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Birkerød TK tirsdag den 20. marts 2018 kl.19 i klubbens lokaler Topstykket 28, 3460 Birkerød med følgende dagsorden:

 

 1. Valg af dirigent. (Bestyrelsen foreslår Klaus Jakobsen)
 2. Valg af referent. (Bestyrelsen foreslår Helle Boserup)
 3. Formandens beretning om virksomheden i det forløbne år
 4. De områdeansvarlige bestyrelsesmedlemmer aflægger kort beretning om årets særlige aktiviteter
 5. Forelæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse
 6. Forelæggelse af forslag til budget med forslag til kontingenter og gebyrer. (Bestyrelsen foreslår kontingent og indmeldelse gebyr uændret)
 7. Valg af formand. Jesper Tvermoes er villig til genvalg.
 8. Valg af medlemmer til bestyrelsen. på valg i 2018 er Lutz Könnecker, Mette Wested og Kathrine Berge, der alle er villige til genvalg. Som yderligere bestyrelsesmedlem foreslår bestyrelsen Kim Cordsen.
 9. Valg af revisor. Bestyrelsen foreslår genvalg af Inge Nilsson
 10. Forslag fra medlemmerne. Forslag må for at kunne behandles på generalforsamlingen være indsendt til Birkerød TK senest 10 dage før generalforsamlingen. Indkomne forslag lægges på hjemmesiden senest 7 dage før generalforsamlingen.
 11. Eventuelt

 

 

På et passende tidspunkt under generalforsamlingen vil Årets Spiller og Årets Ildsjæl blive kåret.

 

 

Årsrapport 2017 og budget 2018 kan ses på klubbens hjemmeside www.btsk.dk . fra den 6. marts under topfanen Klubben/ Årsrapporter

 

1.marts 2018.

 

På bestyrelsens vegne

Jesper Tvermoes

Formand