Målsætning

 

at nye medlemmer bliver godt modtaget i klubben med information om, hvor og til hvem, de skal henvende sig for at høre om motionstennis, turneringstennis, træning, sociale arrangementer mm,

 

at alle seniorer, der ønsker det, kan spille turnerings- og/eller motionstennis på det niveau, hvor de spillemæssigt hører hjemme,

 

at der etableres tennisarrangementer på tværs af niveau og aldersgrænser for derigennem at knytte alle klubbens medlemmer tættere sammen og skabe gensidig interesse for det tennis, der spilles i de forskellige grupper,

 

at der holdes en god kontakt med elite og ungdom, således at medlemmer naturligt kan fortsætte med at spille tennis som seniorer efter deres ungdoms- eller elitekarrierer, samtidig med at der holdes en god kontakt mellem klubben elitespillere, motionsspillere og juniorer,

 

at der i samarbejde med de andre udvalg ( elite/ungdom) etableres og vedligeholdes en rangliste og et udfordringssystem,

 

at der er en enkel og effektiv kontakt mellem seniorerne og udvalget via mail/hjemmeside.